Monitorovacie stredisko PEGAS SECURITY prešlo v roku 2018 kompletnou rekonštrukciou, vďaka čomu naša spoločnosť disponuje najmodernejšími technológiami na prenos a vyhodnocovanie signálu z narušeného objektu na náš Pult centrálnej ochrany (PCO).

Čo možno pripojiť na pult

  • dochádzkový systém
  • rampy a brány
  • prístupový systém
  • elektronický zabezpečovací systém (EZS)
  • elektronickú požiarnu signalizáciu (EPS)
  • bezpečnostné kamery (CCTV)
  • GPS komunikátory
  • videovrátniky

Ako taký pult centralizovanej ochrany vlastne funguje?

Stredisko registrácie poplachov resp. PCO je multimediálne dohľadové centrum, vybavené modernou informačnou technológiou. Jeho základnou úlohou je prijímať dáta a informácie z monitorovacích systémov nainštalovaných v chránenom objekte, ktoré sú k pultu pripojené prostredníctvom telefónnej linky, rádiového prenosu, mobilnej siete GSM a internetu. Prenesené dáta sú následne vyhodnocované dispečerom, ktorý postupuje podľa vopred určeného zmluvného plánu, a to buď okamžitým vyslaním zásahovej jednotky, kontaktovaním majiteľa resp. vopred určených kontaktných osôb za daný objekt alebo privolaním polície či iných záchranných zložiek.

Po príjazde na objekt, z ktorého bol signál prijatý, zásahová jednotka skontroluje stav narušenia objektu a podľa závažnosti daného problému prijíma ďalšie opatrenia. Zásahová jednotka je v neustálom kontakte s operátorom PCO, ktorého priebežne informuje o situácii v objekte a ten sprostredkovane informuje klienta. Každý vzniknutý problém sa rieši vždy v súlade s právnymi normami nižšej právnej sily resp. v spolupráci s PZ SR, prvkami integrovaného záchranného systému a inými súkromnými bezpečnostnými službami, ak to daná situácia vyžaduje.

Prečo využiť práve službu PCO?

Keď kamera a alarm spolu dokážu omnoho viac

Kombináciou stráženia objektu prostredníctvom kamerového a elektronického zabezpečovacieho systému získate možnosť dokumentovania akejkoľvek škody vzniknutej v objekte (pracovné či nepracovné úrazy, škoda na majetku apod.), aj keď sa tam momentálne nenachádzate. Službou VIDEOMONITORING t.j. pripojením kamerového a zabezpečovacieho systému k PCO, výrazným spôsobom znižujete náklady vo vašom podnikaní. Vďaka tomu, je táto služba v súčasnosti veľmi vyhľadávaná a považovaná aj za budúcnosť bezpečnostných služieb. Napojenie objektu na videopult je mimoriadne efektívne na miestach s vysokým rizikom výskytu falošných poplachov alebo na miestach s oprávneným pohybom osôb (napr. výrobný závod, administratívna budova, … ). Vďaka prítomnosti kamerového systému v chránenom objekte dokáže dispečer včas identifikovať, čo alarm spustilo a zabrániť tak zbytočnému výjazdu zásahovej skupiny napr. kvôli malému nevinnému mačiatku či pohybu trávy.

Spĺňa táto služba Vašu predstavu o zabezpečení majetku? Ak nie, neváhajte nás osloviť s individuálnou požiadavkou. Na základe analýzy súčasného stavu, Vám radi navrhneme bezpečnostné riešenie šité na mieru.