Firemné údaje

PEGAS SECURITY, s.r.o.

Karpatská 8402/9A, 010 08 Žilina

IČO: 50 844 962

DIČ: 2120511789

IČ DPH: SK2120511789

DISPEČING PCO 24/7

0911 521 311, 0905 033 800

dispecing@sbspegas.sk