Tvrdiť, že na nás žiaden zlodej nemá, by bolo asi dosť trúfalé.
Pevne však veríme, že naše dlhoročné skúsenosti a prax prinesú pre Vašu spoločnosť to najefektívnejšie bezpečnostné riešenie.

Na základe bezpečnostného auditu, vykonaného odborne vyškolenými pracovníkmi, zhodnotíme všetky riziká, ktoré číhajú vo vašom objekte. V prípade, že je v objekte už nainštalovaný bezpečnostný systém,  posúdime jeho funkčnosť a efektivitu a ak je to nevyhnutné, navrhneme optimálne riešenie pre zvýšenie ochrany vás či vášho majetku.

Aké služby ponúkame v rámci bezpečnostného poradenstva?

  • Analýzu bezpečnostných rizík
  • Návrh opatrení a zhotovenie plánu ochrany
  • Spracovanie smernice pre výkon bezpečnostnej služby
  • Zhotovenie situačného plánu na optimálne rozmiestnenie zabezpečovacej techniky tzn. elektrického zabezpečovacieho systému EZS a kamerového systému  CCTV

Pre koho vieme vypracovať bezpečnostný projekt?

Administratívne budovy

Logistické
centrá

Priemyselné
objekty

Nákupné
strediská

Finančné
inštitúcie

Bytové
komplexy

Kultúrne
pamiatky

Staveniská
a stavby

Spĺňa táto služba Vašu predstavu o zabezpečení majetku? Ak nie, neváhajte nás osloviť s individuálnou požiadavkou. Na základe analýzy súčasného stavu, Vám radi navrhneme bezpečnostné riešenie šité na mieru.