SBS Pegas
Ul. Saleziánska 2807/4
010 01 Žilina

Telefón/Fax: 00421/41 763 5742
Mobil: 00421/903 554 438
00421/903 567 190
E-mail: sbs.pegas@gmail.com
office@sbspegas.sk
prejsť na obsah

POISTNÉ KRYTIE

Zamestnanci SBS

Každý zamestnanec SBS PEGAS je poistený na zodpovednosť za škodu pre prípad vzniku takejto udalosti.

Súkromná bezpečnostná služba PEGAS

SBS PEGAS ako dodávateľ – prevádzkovateľ bezpečnostných služieb je pre prípad vzniku škody pri výkone ochrany a ostatných činností v zmysle citovaného zákona poistený na sumu 1.000.000 Eur.

SBS Pegas, Ul. Saleziánska 2807/4
010 01 Žilina
Telefón/Fax: 00421/41 763 5742, Mobil: 00421/903 554 438 Nahor