SBS Pegas
Ul. Saleziánska 2807/4
010 01 Žilina

Telefón/Fax: 00421/41 763 5742
Mobil: 00421/903 554 438
00421/903 567 190
E-mail: sbs.pegas@gmail.com
office@sbspegas.sk
prejsť na obsah

Cenník našich služieb

Fyzická ochrana objektu uniformovaným pracovníkom SBS

Cena sa určuje po osobnej obhliadke stráženého objektu a po zohľadnení požiadaviek objednávateľa vždy dohodou s objednávateľom.

Cena sa určuje podľa rizikového faktoru a špecifikácie chráneného objektu, rozsahu a výkonov poskytovaných služieb a zohľadňuje platné právne normy, týkajúce sa odvodov do poisťovní, minimálnej mzdy, daňových predpisov, v zmysle Zákonníka práce.

Nami navrhovaná cena obsahuje aj všetky náklady poskytovateľa nevyhnutné na riadny výkon strážnej služby:

• Výstroj a výzbroj zamestnanca vrátane pravidelného servisu a údržby
• Náklady na uniformu zamestnanca SBS šitej na mieru
• Poistenie pracovníkov proti škodám spôsobeným pri výkone služby
• Postenie SBS PEGAS pre prípad vzniku škody pri výkone ochrany a ostatných činností
• Zabezpečenie kontrolnej činnosti zo strany SBS PEGAS
• Čipový systém
• Využitie činnosti strážneho psa

Cena sa určuje dohodou s objednávateľom.

Detektívna služba

Cena sa určuje dohodou s objednávateľom.

Bezpečnostná analýza aktuálneho stavu zabezpečenia, odborné poradenstvo a projektovanie „optimálnej“ ochrany

Cena sa určuje dohodou s objednávateľom.

SBS Pegas, Ul. Saleziánska 2807/4
010 01 Žilina
Telefón/Fax: 00421/41 763 5742, Mobil: 00421/903 554 438 Nahor