SBS Pegas
Ul. Saleziánska 2807/4
010 01 Žilina

Telefón/Fax: 00421/41 763 5742
Mobil: 00421/903 554 438
00421/903 567 190
E-mail: sbs.pegas@gmail.com
office@sbspegas.sk
prejsť na obsah

Profesionálne a komplexné riešeniaSúkromná bezpečnostná spoločnosť PEGAS vznikla v roku 2002 a v súčasnosti zamestnáva viac ako 400 zamestnancov na území celej Slovenskej republiky.

Vznik SBS PEGAS a jej následná činnosť bola spojená s potrebami ako slovenských tak aj zahraničných podnikateľských subjektov pri ochrane ich majetku.

Profesionálne aktivity SBS PEGAS sú koordinované v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a odbornými procesmi v oblasti ochrany majetku a osôb.

Výhodou našej spoločnosti je zabezpečenie komplexných aj špecializovaných služieb v oblasti ochrany majetku a osôb.

Našim klientom garantujeme obsahovo nadštandardnú komunikáciu, rýchlu reakciu na ich aktuálne potreby a flexibilné riešenia v prípade živelných pohrôm či napadnutia objektu.

Dominantnou činnosťou súkromnej bezpečnostnej spoločnosti PEGAS je:

• Fyzická ochrana majetku
• Fyzická ochrana osôb
• Recepčné/informačné služby
• Bezpečnostná analýza aktuálneho stavu zabezpečenia
• Odborné poradenstvo a projektovanie „optimálnej“ ochrany
• Odhaľovanie priemyselnej špionáže
• Ochrana počas spoločenských, kultúrnych a športových aktivít
• Preprava finančnej hotovosti a iných cenín
• Pult centralizovanej ochrany
• Mobilná zásahová skupina
• Detektívna činnosť

SBS Pegas, Ul. Saleziánska 2807/4
010 01 Žilina
Telefón/Fax: 00421/41 763 5742, Mobil: 00421/903 554 438 Nahor